برگشت به صفحه ی اول

ردیف مسابقه نام شبکه پخش بازی
1

زوریخ - آیندهون 20:10 نیم بهاء

Sport TV 2 HD

2

موناکو - ترابزون اسپور 20:15 نیم بهاء

Sport TV 3 HD

3

اومونیا - منچستریونایتد 20:15 نیم بهاء

Bt Sport 1 HD

4

اومونیا - منچستریونایتد 20:15 نیم بهاء

sptv1

5

اومونیا - منچستریونایتد 20:15 نیم بهاء

Bein sports premium 1

6

اومونیا - منچستریونایتد 20:15 نیم بهاء

Bein 1 EN

7

اندرلخت - وستهم 20:15 نیم بهاء

sptv5

8

نیس - اسلواکو 20:15 نیم بهاء

Bein Sport 5

9

فوتسال ایران - تایلند 20:30 نیم بهاء

Sport klub 7 srb

10

آاس رم - رئال بتیس 22:30 نیم بهاء

Sport TV 2 HD

11

آاس رم - رئال بتیس 22:30 نیم بهاء

Bein sports premium 2

12

آرسنال - بودوگلیمت 22:30 نیم بهاء

Bein sports premium 1

13

آرسنال - بودوگلیمت 22:30 نیم بهاء

Bein 1 EN

14

TV 3 نیم بهاء

شبکه 3

15

Sport Station TV

wayking tv

16

Mono TV نیم بهاء

Mono tv

17

Persiana sport نیم بهاء

persiana sport

18

پخش زنده مسابقات تنیس Tennis channel نیم بهاء

Tennis channel

19

Super Sport Tennis

S Sport Tennis

20

EuroSport 1 FHD نیم بهاء

Euro sport 1

21

bein per 1

Bein sports premium 1

22

bein per 2

Bein sports premium 2

23

bein per 3

Bein sports premium 3

24

شبکه 3 نیم بهاء

شبکه 3

25

شبکه ورزش نیم بهاء

Varzesh TW

26

Polsat Sport Extra نیم بهاء

Polsat Sport Extra

27

Polsat Sport News نیم بهاء

Polsat Sport News

28

Polsat Sport نیم بهاء

ایاس اسپورت 13

29

Alkass Sport 1 نیم بهاء

alkass sport 1

30

Alkass Sport 2 نیم بهاء

alkass sport 2

31

Alkass Sport 3 نیم بهاء

alkass sport 3

32

Bt Sport 1 HD نیم بهاء

Bt Sport 1 HD

33

Dhok Sport

Dhok Sport

34

Dubai Sports 2 HD نیم بهاء

Dubai Sports 2 HD

35

Dubai Sport 3 نیم بهاء

3 دوبی اسپورت

36

Wayking TV - 720p نیم بهاء

wayking tv

37

Eleven Sport 1 HD نیم بهاء

eleven sport 1 pt

38

Eleven Sport 2 HD نیم بهاء

Eleven Sport 2 HD

39

Eleven Sport 3 HD نیم بهاء

eleven sport 3 pt

40

Eleven Sport 4 HD نیم بهاء

eleven sport 4 pt

41

Eleven Sport 5 HD نیم بهاء

eleven sport 5 pt

42

Eleven Sport 6 HD نیم بهاء

eleven sport 6 pt